baaghi

Saba Qamar Qandeel

[Photo Source: tribune.com.pk]