Four Samosas Image 1 - Nirvan & Sharmita

Four Samosas Image 1 – Nirvan & Sharmita

[Photo Source: Screenshot / IFC Films & YouTube]