Jiah Khan Nishabd Sooraj Pancholi Post

Jiah Khan & Amitabh Bachchan in “Nishabd” [Photo Source: Screenshot/Eros International]